de Veluwsche Sanghertjes

zijn weer gestart
met de repetities.
WELKOM!!!

Kijk voor CD's op:
www.dekolibrie.net

 de Veluwsche Sanghertjes

Prins Hendrikweg 97
3881 GC Putten
0341-351509
info@develuwschesanghertjes.nl
NL48INGB0003269608